Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję.
 
osCommerce
Moje konto  Zawartość koszyka  Zamówienie  
  Strona główna » DOM I OGRÓD » AKWARIUM / TERRARIUM Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   
Podkategorie
Nowości więcej
ŚRUBA KULOWA 1000mm 1610 NAKRETKA + BK12/BF12
ŚRUBA KULOWA 1000mm 1610 NAKRETKA + BK12/BF12
354,00PLN
Szukaj
 
szukany produkt
Wyszukiwanie zaawansowane
Informacje
Wysyłka towarów
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt
Regulamin sklepu
Polityka prywatności
STEROWNIK PH AKWARYSTYCZNY TEMPERATURA KOMPUTER 199,00PLN

STEROWNIK AKWARYSTYCZNY - KOMPUTER PH

I TEMPERATURY AQUALOGIC

 

REGULATOR UMOŻLIWIA POMIAR PH W ZAKRESIE 3,50 DO 8,50 ORAZ TEMPERATURY +1 DO +95 C

 

.

KALIBRACJA W BUFORACH 4PH ORAZ 7PH

.

 

 

OPIS OGÓLNY:

 


Sterownik umożliwia pomiar PH wody w zakresie 3,50 do 8,50 oraz temperatury w zakresie +1,0ºC
do +95ºC.

 


Urządzenie posiada 4 wyjścia:
• wyjście 1 oznaczone “PH H”
• wyjście 2 oznaczone “PH L”
• wyjście 3 oznaczone “TEMP”
• wyjście 4 alarmowe (buzer)

 

 

 

.

Obsługa sterownika odbywa się za pomocą przycisków : F1, F2 oraz F3 (tzw. Interaktywne menu).
Na wyposażeniu znajduje cyfrowy czujnik temperatury DS18B20. We własnym zakresie można przedłużyć
przewód czujnika do kilkunastu metrów pamiętając o prawidłowym podłączeniu i zaizolowaniu. Do pomiaru
PH należy zakupić osobno sondę ERH-AQ1 firmy HYDROMET lub inną o zbliżonych parametrach. Odczyt
PH odbywa się z rozdzielczością 0,01 PH natomiast odczyt temperatury z rozdzielczością 0,1ºC.

.

 

Sterownik oferuje następującą możliwość sterowania wyjściami:
- „PH H” może zostać załączone jeśli poziom PH wzrośnie do granicy ustawionej przez użytkownika lub
powyżej co umożliwi załączenie zewnętrznego urządzenia które spowoduje zmniejszenie PH wody.


- „PH L” może zostać załączone jeśli poziom PH spadnie do granicy ustawionej przez użytkownika lub
poniżej co umożliwi załączenie zewnętrznego urządzenia które spowoduje zwiększenie PH wody.

 

- BUZER – jest to sygnał alarmowy jeśli poziom PH wzrośnie powyżej górnej granicy lub spadnie poniżej
dolnej granicy ustawionej przez użytkownika.

Wszystkie te granice użytkownik może ustawić niezależnie od siebie.

 

- „TEMP” umożliwia załączenie zewnętrznego urządzenia gdy temperatura spadnie (lub wzrośnie w
zależności od podłączenia wyjścia) poniżej ustawionej granicy.


.

 

.

 

OBSŁUGA STEROWNIKA:
Po pierwszym włączeniu sterownika należy skalibrować sondę PH oraz ustawić parametry poprzez
menu sterownika i wyjść z menu do ekranu głównego (ustawione parametry są pamiętane nawet po
odłączeniu zasilania). Czujnik temperatury nie podlega kalibracji. Dokładność toru pomiarowego PH to około
+- 0,10 PH natomiast toru temperatury to około +- 0,5ºC. Oczywiście sama sonda PH ma także swój własny
niewielki błąd pomiaru (zależy od jakości sondy) który z upływem czasu się zwiększa (starzenie sondy PH).
Sterownik dokonuje pomiaru PH i temperatury w w okresach co około 6 sekund i co ten okres podejmuje
decyzję o włączeniu / wyłączeniu poszczególnych wyjść.

 

 

 

.

Po włączeniu zasilania dokonywany jest wstępny pomiar po czym sterownik wyświetla ekran główny i od razu kontroluje wyjście temperaturowe.

Ponieważ sonda i tor PH po włączeniu zasilania potrzebuje chwili do ustabilizowania pracy, sterownik umożliwia
ustawienie zwłoki od czasu włączenia zasilania sterownika do rozpoczęcia kontroli nad wyjściami PHH , PHL
oraz alarmowym buzerem. W czasie trwania tej zwłoki wartość PH jest aktualizowana co 6 sekund ale w/w
wyjścia są wyłączone do czasu zakończenia odliczania zwłoki (parametr OPOZNIENIE w menu PH). Pomiar
PH jest możliwy w zakresie od 3,50 do 8,50 PH. Jeśli odczyt jest mniejszy niż 3,50 zostaje wyświetlona
wartość 3,49 PH natomiast jeśli odczyt jest ponad 8,50 to zostaje wyświetlona wartość 8,51 PH.

 

.

W czasie pracy wyświetlany jest ekran główny na którym w górnej linii wyświetlany jest aktualny poziom PH
a w dolnej linii aktualna temperatura. W razie włączenia poszczególnych wyjść na ekranie pojawią się także
odpowiednie wskaźniki. Obrazuje to poniższy rysunek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdy wyświetlany jest ekran główny funkcje przycisków F1-F3 są następujące (należy przytrzymać
dany przycisk do kilku sekund):
F1: Wejście do menu PH
F2: Wejście do menu temperatury
F3: Wejście do menu alarmowego PH (buzer)

 

 

MENU PH STEROWNIKA
Wejście do menu PH możliwe jest przyciskiem F1 - podczas wyświetlania ekranu głównego należy
F1 nacisnąć i przytrzymać kilka sekund do czasu pojawienia się napisu „USTAW ZAKRESY PH” po czym
zwolnić. Podczas poruszania się po menu funkcje przycisków F1, F2 i F3 objaśniają symbole wyświetlane w
dolnej linii wyświetlacza nad przyciskami.


W menu możemy ustawiać następujące parametry przechodząc przez kolejne okna menu

(w nawiasach podano ustawienia fabryczne poszczególnych parametrów):


- PHHG – górna wartość PH przekaźnika PHH (domyślnie 7,50 PH, możliwość ustawienia w zakresie od
3,51 do 8,50 PH)


- PHHD – dolna wartość PH przekaźnika PHH (domyślnie 7,00 PH, możliwość ustawienia w zakresie od 3,50
do 8,49 PH ale zawsze mniej niż ustawione PHHG)


- PHLG – górna wartość PH przekaźnika PHL (domyślnie 5,00 PH, możliwość ustawienia w zakresie od 3,51
do 8,50 PH)


- PHLD – dolna wartość PH przekaźnika PHL (domyślnie 4,00 PH, możliwość ustawienia w zakresie od 3,50
do 8,49 PH ale zawsze mniej niż ustawione PHLG)


- OPÓŹNIENIE – opóźnienie reakcji wyjść PHH, PHL i buzera na zmiany PH po włączeniu zasilania
sterownika (domyślnie 12 cykli po 6s czyli ponad 1 minutę). Ustawiamy ilość cykli (1 cykl pomiarowy = 6
sekund) od 2 do 36 cykli. Od momentu włączenia zasilania sterownika do momentu zakończenia odliczania
tego opóźnienia sterownik jedynie wyświetla odczytane PH a nie steruje wtedy wyjściami PHH, PHL i
buzera. Natomiast sterowanie temperaturą jest już po pierwszym cyklu 6s od włączenia zasilania.

 

 

Sposób sterowania wyjściami na podstawie PH

 

 

1/ Wyjście PHH. Gdy odczytane przez sondę PH rośnie i dojdzie do ustawionej wartości PHHG

sterownik załączy to wyjście umożliwiając poprzez zewnętrzne urządzenie obniżenie PH wody. Gdy

odczytane PH spadnie do wartości PHHD sterownik wyłączy to wyjście. Różnica pomiędzy PHHG i PHHD to

histereza zapobiegająca częstemu załączaniu wyjścia. Zalecane by tak ustawić wspomniane parametry by ta

różnica była przynajmniej 0,10-0,15 PH. Załączenie wyjścia PHH obrazuje ikona („H” w negatywie) na

wyświetlaczu LCD.

 

2/ Wyjście PHL. Gdy odczytane przez sondę PH spada i dojdzie do ustawionej wartości PHLD

sterownik załączy to wyjście umożliwiając poprzez zewnętrzne urządzenie zwiększenie PH wody. Gdy

odczytane PH wzrośnie do wartości PHLG sterownik wyłączy to wyjście. Różnica pomiędzy PHLG i PHLD to

histereza zapobiegająca częstemu załączaniu wyjścia. Zalecane by tak ustawić wspomniane parametry by ta

różnica była przynajmniej 0,10-0,15 PH. Załączenie wyjścia PHL obrazuje ikona („L” w negatywie) na

wyświetlaczu LCD.

 

Obrazuje to poniższy rysunek.

 

 

 

 

Wyjścia przekaźnikowe PHH i PHL są to wyjścia zwierne bez napięciowe także umożliwiają

 

 

 

sterowanie urządzeniami zewnętrznymi na rożne napięcia. Poniżej przykład podłączenia odbiornika

(w tym przykładzie na 230VAC) pod wyjście PHL.

 

 

 

 

 

 

Oczywiście jeśli odbiornik jest zasilany innym napięciem należy podać mu odpowiednie napięcie.
Analogicznie podłączamy odbiornik pod wyjście PHH.

 

.

 

MENU TEMPERATURY STEROWNIKA

 
Sterownik umożliwia sterowanie odbiornikiem grzejącym lub chłodzącym na podstawie temperatury
z czujnika DS18b20. Pomiar jest dokonywany co 6 sekund podobnie jak PH. Jeśli pomiar jest błędny (np.
uszkodzenie czy nie podłączenie czujnika) wyświetli się „BLAD CZUJNIKA T” i sterownik będzie oczekiwał
na sprawdzenie tego czujnika , jednocześnie co kilka sekund resetując się i ponownie sprawdzając wejście
czujnika.


.

Wejście do menu temperatury możliwe jest przyciskiem F2 - podczas wyświetlania ekranu głównego
należy F2 nacisnąć i przytrzymać kilka sekund do czasu pojawienia się napisu „USTAW TEMPERATURE” po
czym zwolnić. Podczas poruszania się po menu funkcje przycisków F1, F2 i F3 objaśniają symbole
wyświetlane w dolnej linii wyświetlacza nad przyciskami.

.

W menu możemy ustawiać następujące parametry przechodząc przez kolejne okna menu (w
nawiasach podano ustawienia fabryczne poszczególnych parametrów):
- TG – temperatura górna (domyślnie +40,0ºC , możliwe ustawienie od +5,0ºC do +91ºC z krokiem co 0,1ºC)
- TD – temperatura dolna (domyślnie +32,0ºC , możliwe ustawienie od +4,0ºC do +90ºC z krokiem co 0,1ºC
ale zawsze mniej niż TG)


.

Zasada sterowania. Gdy temperatura rośnie i dojdzie do wartości TG zostanie przełączony
przekaźnik wyjścia TEMP czyli styk przekaźnika COM zostanie rozwarty z NC i zwarty z NO. Na ekranie
LCD pojawi się ikona („T” w negatywie). Następnie gdy temperatura spadnie do wartości TD przekaźnik
zostanie z powrotem przełączony czyli styk przekaźnika COM zostanie rozwarty z NO i zwarty z NC a na
ekranie LCD ikona „T” zgaśnie. Różnica pomiędzy wartościami TG i TD to histereza zapobiegająca
częstemu przełączaniu wyjścia TEMP.

.
Czyli jeśli sterujemy urządzeniem grzewczym np. mata grzewcza czy grzałka to podłączamy je do
pinów COM oraz NC (NO pozostaje nie podłączone) wyjścia TEMP pamiętając o podaniu zasilania na ten
odbiornik. W takim przypadku grzałka pozostanie włączona (wygaszona ikona „T” na LCD) aż do czasu gdy
temperatura osiągnie TG, wtedy sterownik wyłączy grzałkę (zapali się „T” na LCD) i włączy ją ponownie gdy
temperatura spadnie do wartości TD. Poniżej schemat podłączenia urządzenia grzewczego:

 

 

 

 

Jeśli jednak sterujemy urządzeniem chłodzącym np. wentylator to podłączamy je do pinów COM i
NO (NC pozostanie nie podłączony) wyjścia TEMP. Wtedy odbiornik zostanie włączony gdy temperatura
wzrośnie do wartości TG (zapali się „T” na LCD), dalej wskutek działania odbiornika temperatura zacznie
spadać i gdy spadnie do wartości TD to odbiornik zostanie wyłączony (wygaszona ikona „T” na LCD).
.

 

MENU ALARMOWE PH (BUZER)
Sterownik posiada buzer alarmowy jeśli odczyt PH wyjdzie poza ustawione wartości.
.

Wejście do menu alarmowego możliwe jest przyciskiem F3 – podczas wyświetlania ekranu głównego należy
F3 nacisnąć i przytrzymać kilka sekund do czasu pojawienia się napisu „USTAW ALARMY” po czym zwolnić.
Podczas poruszania się po menu funkcje przycisków F1, F2 i F3 objaśniają symbole wyświetlane w dolnej
linii wyświetlacza nad przyciskami.
.

W menu możemy ustawiać następujące parametry przechodząc przez kolejne okna menu

(w nawiasach podano ustawienia fabryczne poszczególnych parametrów):
- AG – wartość PH alarmu górna (domyślnie 8,50 PH, zakres możliwy do ustawienia 3,51 do 8,50 PH)
- AD – wartość PH alarmu dolna (domyślnie 3,50 PH, zakres możliwy do ustawienia 3,50 do 8,49 PH ale
mniej niż AG)

.
Co 6 sekund jest dokonywany pomiar PH, jeśli jego odczyt będzie => AG albo <= AD wtedy
załączony zostanie buzer aż do czasu gdy poziom PH wróci do wartości pomiędzy AD a AG.
.

.

DANE TECHNICZNE
- Zakres regulacji temperatury +5,0°C do + 90,0°C
- Zakres wyświetlania temperatury +1,0°C do + 95,0°C
- Rozdzielczość wyświetlania i ustawiania temperatury 0,1°C
- Dokładność odczytu temperatury +- 0,5°C
- Zasilanie 9VAC
- Pobór mocy do 2W
- Zakres odczytu i regulacji PH 3,50 do 8,50
- Rozdzielczość odczytu i regulacji PH : 0,01
- Dokładność toru pomiarowego PH około +- 0,10 PH
- Obciążenie wyjść PHH, PHL i TEMP: max 5A 230VAC.
- Dopuszczalna temperatura pracy sterownika 0-40°C
- Dopuszczalna temperatura pracy czujnika 0°C do +100°C
- Wielkość 11,5 x 12,5 cm x 6cm
- Waga 500g.

 

Towar jest fabrycznie nowy, na życzenie faktura VAT.

 

W komplecie: sterownik, czujnik temperatury, zasilacz, instrukcja pdf. 

 

Sonde PH należy dokupić we własnym zakresie.

 

Tu mozna pobrać instrukcje KLIKNIJ (PDF- prawym klawiszem myszy prosze wybrać "Otwórz w nowym oknie")

Data dodania produktu: 20 April 2015.
Recenzje
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
STEROWNIK TERRARIUM WILGOTNOSCI TEMPERATURY OSWIETLENIA
STEROWNIK TERRARIUM WILGOTNOSCI TEMPERATURY OSWIETLENIA
Koszyk więcej
... jest pusty
Informowanie o produktach więcej
Informowanie o produktachInformuj mnie o aktualizacjach STEROWNIK PH AKWARYSTYCZNY TEMPERATURA KOMPUTER
Powiedz znajomemu
 
Powiedz o tym produkcie swoim znajomym

Copyright © 2003 osCommerce
Powered by osCommerce